2018 m. rugsėjo 20 d., ketvirtadienis

Jono Jablonskio mokykla

Sugrįžome į mokyklą, susigulėjo jau tvarkaraščiai... Ne vienas kai kas reikliai apsidairė, ar šviesios erdvės mūsų vaikų mokyklose, ar patogūs sėdmaišiai ir poilsio kambariai, ar maistas skanus, ar mokytojai supratingi, tarytum visa tai kaip nors susiję su vaiko charakterio ugdymu ir pasiruošimo efektyviai gyventi siekiu.

Siūlau šiek tiek paskaityti  apie didžiausio bendrinės lietuvių kalbos ugdytojo, tobulintojo, jos pagrindų kūrėjo, pirmojo bendrinės kalbos sintaksės, terminologijos ir apskritai, rašomosios kalbos teoretiko - Jono Jablonskio (1860-1930) mokyklą: 

1869-ųjų ruduo
...Visame Naumiestyje tebuvo viena pradžios mokykla, kurioje dirbo vienui vienas mokytojas – Merkelis Petras Lapinskas. Jis mokė visus skyrius ir dėstė visus dalykus, išskyrus tikybą – jos mokė Naumiesčio vikaras J. Marma.

Kokį įspūdį galėjo padaryti tokia mokykla atėjusiam iš šeimos vaikui? Tikriausiai turėjo būti labai nyku tarp svetimų: didelis visokio amžiaus išdykėlių vaikų būrys, rūstūs mokytojai.

<...> Mokykloje viešpatavo svetimos kalbos, todėl vaikai iš karto nesuprasdavo mokytojų. Šie tuoj „aiškindavo“ bausmėmis. 

<...> Vienam mokytojui aprėpti visas keturias klases būdavo sunku, todėl pačius mažuosius mokyti pavesdavo kokiam akylesniam vyresniojo skyriaus mokiniui. O su juo Jonukas mokėdavo susitarti: pakišdavo pyragėlį, saldainiuką ar obuolį. Be to, ir Jonuko mama stengėsi įsiteikti ponui mokytojui Lapinskiui, kaskart atnešdama jam čia sūrį, čia viščiuką, čia kiaušinių.

<...>Nepajuto Jonukas, kai tapo visu Jonu. <...> Priartėjo ir gimnazijos baigiamieji egzaminai. 1881 m. gegužės mėnesį Jablonskis išlaikė dešimt egzaminų <...> ir gauna brandos atestatą su reikšmingu įrašu: Pedagogų taryba, atsižvelgdama  labai gerą elgesį ir stropumą, į labai gerą mokymąsi, ypač graikų kalbos, apdovanoja jį aukso medaliu.
                                     

2018 m. rugsėjo 13 d., ketvirtadienis

Vyturys tebėra kartu

Noriu priminti visiems mūsų bendruomenės nariams, kad kai bibliotekoje nėra pakankamai popierinių knygų kopijų arba tada, kai tuo tarpu taip tiesiog patogiau  - prisijungę prie www.vyturys.lt 
galite skaityti daugiau nei 400 įvairių knygų - daugiausia tų, kurias skaityti moksleiviams nurodo lietuvių literatūros mokymo programa.
Koks yra mūsų gimnazijai skirtas prisijungimo prie www.vyturys.lt kodas,  teiraukitės savo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų arba bibliotekos vedėjos. 

2018 m. birželio 27 d., trečiadienis

Pasiūlymas atostogoms

Žinoma, kad googl'as visagalis, bet........gal ne visada?
Gimnazijos bibliotekoje nepraeikite pro lentyną, kurioje guli ši didelė, įdomi, ryškiaspalvė ir turininga knyga. 
Sugaištumėte beguglindami daug laiko, kol taip sistemiškai ir aiškiai susidėliotumėt įdomių aplankyti vietų maršrutus, o čia štai - viskas jums apgalvota, sudėta, aprašyta ir net nurodyta, kur, aplankę įdomybes, galite skaniai pavalgyti :)


2018 m. birželio 7 d., ketvirtadienis

Birželio 6 - garsaus poeto A. Puškino gimtadienis

Todėl tądien lankėmės A. Puškino literatūriniame muziejuje, Vilniuje, Markučiuose: vaikščiojome po muziejaus kambarius ir parką, vaišinomės saldainiais (juk gimtadienis), šalia tvenkinio skaitėme, deklamavome gražiausius A. Puškino eilėraščius.

Greta įėjimo į muziejų

Greta įėjimo į muziejų 2

Vaikštome po muziejų
                                                                             
Vaikštome po muziejų 2
Mokytojai įteikiamos dovanos už jos mokinių laimėjimus konkurse

Mokytoja su konkursą laimėjusiomis gimnazistėmis


Buvo ir tokių ramių akimirkų

Laura skaito A. Puškino eilėraštį "Gėlė"

Vaikinai ruošiasi skaityti

Rytis interpretuoja
2018 m. birželio 4 d., pirmadienis

Vadovėlių ir kitokios literatūros grąžinimas bibliotekai

Mieli moksleiviai,
baigiantis mokslo metams, prašau atiduoti vadovėlius ir knygas gimnazijos bibliotekai.

Prašau atiduoti jas tvarkingas, jei reikia - paklijuotas, ir, tikiuosi, pagarbiai laikytas.

Bibliotekos darbo grafiką pridedu - kad mūsų planai sutaptų:

Birželio 5 - nuo 8.00 iki 14.00 

Birželio 6 - nebūsiu. 
Birželio 7 - nuo 8.00 iki 10.00 
Birželio 8 - nuo 8.00 iki 10. 00
Nuo birželio 11 iki 16 - nebūsiu. 
Nuo birželio 18 iki liepos 12 dienos 9.00 - 14.00

Primenu, kad tiek abiturientai, tiek mokiniai, nusprendę palikti mūsų gimnaziją, ateidami atsiskaityti į biblioteką, su savimi turi turėti atsiskaitymo lapą. 

 Apie vadovėlių ir kitos literatūros grąžinimo tvarką (3 punktas su papunkčiais) galite pasitikslinti paspaudę šią nuorodą: 


Bibliotekos vedėja Elena Raudaitienė

2018 m. gegužės 9 d., trečiadienis

Gera žinia iš seniai

Antrojo pasaulinio karo pabaigą Europa mini gegužės 8-tąją.
Rusija iki šiol rengia karinius paradus gegužės 9-tąją.
Tuo tarpu JAV šis karas baigėsi rugpjūčio 14-ąją, kapituliavus Japonijai.

Gimnazijos bibliotekoje turime 1945 metų rugpjūčio 15 dienos JAV lietuvių tuomečio dienraščio "Draugas" numerį, iš kurio matyti, kada ir kaip ši žinia pasiekė JAV lietuvių bendruomenę.

Mažai bėra, o gal ir visai nebėra žmonių, galinčių mums papasakoti, kaip ši žinia apie karo pabaigą skambėjo tada. Mes jau nebeišgyvensime tų emocijų, tačiau galime pabandyti suprasti, kokios reikšmės tai buvo įvykis.

Lietuvoje ši žinia turėjo savitą atspalvį - iš tiesų,  karas čia nesibaigė - partizanų kova prieš ana ten laimėjusį okupantą tęsėsi dar beveik dešimt metų...............