2018 m. birželio 7 d., ketvirtadienis

Birželio 6 - garsaus poeto A. Puškino gimtadienis

Todėl tądien lankėmės A. Puškino literatūriniame muziejuje, Vilniuje, Markučiuose: vaikščiojome po muziejaus kambarius ir parką, vaišinomės saldainiais (juk gimtadienis), šalia tvenkinio skaitėme, deklamavome gražiausius A. Puškino eilėraščius.

Greta įėjimo į muziejų

Greta įėjimo į muziejų 2

Vaikštome po muziejų
                                                                             
Vaikštome po muziejų 2
Mokytojai įteikiamos dovanos už jos mokinių laimėjimus konkurse

Mokytoja su konkursą laimėjusiomis gimnazistėmis


Buvo ir tokių ramių akimirkų

Laura skaito A. Puškino eilėraštį "Gėlė"

Vaikinai ruošiasi skaityti

Rytis interpretuoja
2018 m. birželio 4 d., pirmadienis

Vadovėlių ir kitokios literatūros grąžinimas bibliotekai

Mieli moksleiviai,
baigiantis mokslo metams, prašau atiduoti vadovėlius ir knygas gimnazijos bibliotekai.

Prašau atiduoti jas tvarkingas, jei reikia - paklijuotas, ir, tikiuosi, pagarbiai laikytas.

Bibliotekos darbo grafiką pridedu - kad mūsų planai sutaptų:

Birželio 5 - nuo 8.00 iki 14.00 

Birželio 6 - nebūsiu. 
Birželio 7 - nuo 8.00 iki 10.00 
Birželio 8 - nuo 8.00 iki 10. 00
Nuo birželio 11 iki 16 - nebūsiu. 
Nuo birželio 18 iki liepos 12 dienos 9.00 - 14.00

Primenu, kad tiek abiturientai, tiek mokiniai, nusprendę palikti mūsų gimnaziją, ateidami atsiskaityti į biblioteką, su savimi turi turėti atsiskaitymo lapą. 

 Apie vadovėlių ir kitos literatūros grąžinimo tvarką (3 punktas su papunkčiais) galite pasitikslinti paspaudę šią nuorodą: 


Bibliotekos vedėja Elena Raudaitienė

2018 m. gegužės 9 d., trečiadienis

Gera žinia iš seniai

Antrojo pasaulinio karo pabaigą Europa mini gegužės 8-tąją.
Rusija iki šiol rengia karinius paradus gegužės 9-tąją.
Tuo tarpu JAV šis karas baigėsi rugpjūčio 14-ąją, kapituliavus Japonijai.

Gimnazijos bibliotekoje turime 1945 metų rugpjūčio 15 dienos JAV lietuvių tuomečio dienraščio "Draugas" numerį, iš kurio matyti, kada ir kaip ši žinia pasiekė JAV lietuvių bendruomenę.

Mažai bėra, o gal ir visai nebėra žmonių, galinčių mums papasakoti, kaip ši žinia apie karo pabaigą skambėjo tada. Mes jau nebeišgyvensime tų emocijų, tačiau galime pabandyti suprasti, kokios reikšmės tai buvo įvykis.

Lietuvoje ši žinia turėjo savitą atspalvį - iš tiesų,  karas čia nesibaigė - partizanų kova prieš ana ten laimėjusį okupantą tęsėsi dar beveik dešimt metų...............
2018 m. gegužės 8 d., antradienis

Gegužės 7-ąją minim Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienąTa proga su gimnazistų grupe išvažiavome apžiūrėti ab spaustuvės.

Ją 1981 metais įkūrė du bendraminčiai - Vytautas Andziulis ir Juozas Bacevičius.

Kadangi spaustuvė turėjo būti ne tik nematoma, bet ir negirdima, o svarbiausia – niekas nepradėtų domėtis, kur nuolat pradingsta Vytautas, buvo nuspręsta spaustuvę įkurdinti po jo namu Salių kaime (netoli Kauno), o įėjimą įrengti iš šiltnamio.


Taip atrodo įėjimas į pogrindinę spaustuvę

Netrukus leisimės žemyn

Jau..............
Nepaisant visų sovietinio saugumo pastangų, drąsių vyrų veiklos nepavyko susekti – spaustuvė veikė iki pat Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo - 1991-ųjų.

Per tą dešimtmetį čia buvo išspausdinta 138 tūkstančiai egzempliorių nelegalių religinio, istorinio ir kitokio pobūdžio leidinių (iš viso – 39 pavadinimų).

Spausdinimo priemonės
V. Andziulio našlė pasakoja mums, kaip požemyje veikė spausdinimo aparatas
Pirmoji šioje spaustuvėje išleista knygelė – vyskupo Kazimiero Paltaroko „Tikybos pirmamokslis“. Vėliau buvo išleisti Juozo Urbšio prisiminimai, Adolfo Damušio studija apie sovietinį genocidą, poetų Juozo Gražulio, Roberto Grigo (Rasūno), Kęstučio Genio kūryba, kita religinė ir patriotinė literatūra.

Gimnazistai su  V. Andziulio našle Birute
Vytautas Andziulis mirė šių metų kovo 16-ąją - dieną, kai minime dar vieną Lietuvos stebuklą - knygnešius. 


2018 m. gegužės 4 d., penktadienis

Artėja Mamos diena

Kad nepritrūktumėte žodžių, sveikindami savo mamas, siūlau paskaityti šias knygas, kurias galite rasti gimnazijos bibliotekoje - jose daug gražių ir netuščių minčių apie mamą, daug eilėraščių, pasakojimų, pasidalijimų ir palinkėjimų.
2018 m. gegužės 3 d., ketvirtadienis

Pirmoji Kauno lietuviška knyga - 1848

Jai šiemet sukanka 170 metų ir jos faksimilinį leidinį galite pavartyti gimnazijos bibliotekoje. 
Originalas - labai retas: yra žinomi 6 jo egzemplioriai, vienas jų saugomas KTU bibliotekoje.

Ši knygelė romantika nekvepia - ji buvo skirta lietuviams valstiečiams informuoti apie cholerą ir kaip nuo jos apsisaugoti.

Beje - potencialus džiaugsmas Lenkų rinkimų akcijai -  tekste ne tik pilna polonizmų, bet ir visur W - lietuvių rašto norminimo dar reikėjo palaukti.
2018 m. balandžio 30 d., pirmadienis

Pamėkliška kaimynystė

Gimnazijos bibliotekoje turime labai nuo laiko ir nepalankių sąlygų pavargusią knygelę - dainų su natomis ir tekstais rinktinę. 

 Gegužės pirmosios proga ją įdomu pavartyti, mat išleista ji tos valstybės, kurios dėka mums nebereikia aiškinti, kas tai per šventė, valdžios leidimu, išduotu 1945 metų birželio 11 dieną.

Šalia Tarybų Sąjungos himno ir kantatos apie Staliną čia galima rasti Lietuvos tautinį himną ir dainą apie visai kitokio tipo partizanus, nei tie, kurie gynė Lietuvą.